Tandhälsan Märsta är direktansluten till försäkringskassan och vi har även avtal med landstinget Stockholm län för barntandvård samt övriga grupper som omfattas av tandvårdsbidrag från landstinget.

Vi är också medlemmar i Privattandläkarna samt Sveriges tandläkarförbund, vilket ger dig ytterligare trygghet. Du kan vända dig till privattandläkarnas förtroendemän vid eventuella tvister. Vi lämnar 2 år garanti på fast protetik och för att öka din trygghet ytterligare har vi tecknad en garantiförsäkring som gäller fast protetik (krona, bro samt implantatkrona och implantatbro) utförd av oss. Självklart har vi också ansvarsförsäkring.

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck.

Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor per år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Aktuell prislista finns i kliniken, vår prislista kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Det kan i många fall vara svårt att beräkna den faktiska kostnaden utifrån prislistan då många personliga detaljer som karensperiod och tidigare karensbelopp kan spela stor roll. Fråga gärna Iman för en personlig kostnadsförslag.

Vi eftersträvar att kunna erbjuda dig en personlig och kvalitativ tandvård till rimliga priser och våra priser ligger i nivå med folktandvården Stockholm.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i tre månader.

Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändring